Хөвсгөлийн УТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаа

  • 1986 онд байгуулагдсан
  • 88109346 80024946 98384046
  • Khuvsgul@.mpa.gov.mn
  • Хөвсгөл аймаг, Алаг-Эрдэнэ сум, Хатгал тосгон 3-р баг

Ерөнхий танилцуулга

Монгол  Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалт, экосистемийн  тэнцвэрт байдлыг хэвийн байлгах, биологийн олон янз байдлыг  өсгөн үржүүлэх, тоо толгойг нэмэгдүүлж байршил нутгийг өргөжүүлэх, хамгаалах, судалгаа шинжилгээ явуулах, мониторинг хийх, байгалийн нөөц баялгийг зөв зохистой ашиглах, нутгийг иргэд, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудыг  түшиглэн хамтран ажиллах зарчмаар хамгаалалт, хяналт, сургалт , сурталчилгаа  соён гэгээрүүлэх, аялал жуулчлалын  үйл ажиллагааг  хууль, журам, дүрмийн дагуу хүртээмж, оролцооны үр дүн  өргөн хүрээг хамруулан хэрэгжүүлж байна.