Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Хууль бус мод бэлтгэл

2020 оны 03 сарын 09

2020 оны 03 дугаар сарын 05-06-ны өдрүүдэд Модон хүй, Дөт гэх газарт хууль бусаар мод бэлтгэлтэй холбогдуулан хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагч Н.Цолмо...

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь сүүлийн гурван жилийн судалгааны дүнгээр зэрлэг - (ranqiter tarandus) -ийн тоо толгой өссөн дүнтэйбайна.

Хөвсгөлийн УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны Байгаль хамгаалагч БОХ-ын улсын байцаагч нарт шинээр мөрдөгдөж буй хууль дүрэм, зөрчил хянан шийдвэрлэх журам, биоло...

Хөвсгөл нуурын усны чанарын нөхцөл байдлын үнэлгээг хийж, нуурын экосистемд нөлөөлж буй нөлөөллийг тодорхойлох замаар тогтмол хянах, цаашид тогтвортой үргэлжлүү...

Хүүхэд багачуудад байгаль хамгаалах үйл ажиллагааг сурталчилах, ач холбогдол, үүргийг ойлгуулах зорилгоор хамгаалалтын захиргаанаас жил бүр толорхой хөтөл...

Хамгаалалтын захиргаанаас санаачлан аялал жуулчлалын ачаалалын үед эзэнгүй хог хаягдлыг бууруулах, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зориглоор аялал жуулчлалын үйл ажилла...

Хатгал нэвтрэх цэгийн постны байрыг “”Хөвсгөл Хангай” жуулчны баазын дэм