Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Хууль бус мод бэлтгэл

2020 оны 03 сарын 09

2020 оны 03 дугаар сарын 05-06-ны өдрүүдэд Модон хүй, Дөт гэх газарт хууль бусаар мод бэлтгэлтэй холбогдуулан хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагч Н.Цолмо...

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь сүүлийн гурван жилийн судалгааны дүнгээр зэрлэг - (ranqiter tarandus) -ийн тоо толгой өссөн дүнтэйбайна.

Хөвсгөлийн УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны Байгаль хамгаалагч БОХ-ын улсын байцаагч нарт шинээр мөрдөгдөж буй хууль дүрэм, зөрчил хянан шийдвэрлэх журам, биоло...

Хөвсгөл нуурын усны чанарын нөхцөл байдлын үнэлгээг хийж, нуурын экосистемд нөлөөлж буй нөлөөллийг тодорхойлох замаар тогтмол хянах, цаашид тогтвортой үргэлжлүү...

Хүүхэд багачуудад байгаль хамгаалах үйл ажиллагааг сурталчилах, ач холбогдол, үүргийг ойлгуулах зорилгоор хамгаалалтын захиргаанаас жил бүр толорхой хөтөл...

Хамгаалалтын захиргаанаас санаачлан аялал жуулчлалын ачаалалын үед эзэнгүй хог хаягдлыг бууруулах, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зориглоор аялал жуулчлалын үйл ажилла...

Хатгал нэвтрэх цэгийн постны байрыг “”Хөвсгөл Хангай” жуулчны баазын дэмжлэгтэйгээр 500 000 төгрөгөөр тохижуулан доторлогоо хийсэн. Ханх, Хатгал нэвтрэх цэг дэ...

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын бодлого, үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилах, санал гомдлыг хүлээн авах, тулгамдсан асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх боло...

Хөвсгөлийн БЦГ-ын Жанхайн Ар бунхантын отоглох цэгийг МОН9183 төслийн нэгжтэй хамтран жишиг отог болгон бүрэн тохижуулан ашиглаж эхэлсэн.Тус отогт эко ариун ...

Хамгаалалтын захиргааны 2017 оны нэмэлт санхүүжилтээр Хатгал хэсгийн Дээд модот булан, Ардагийн сайранд байгаль хамгаалагчийн хяналтын 4*4-ийн харьцаатай хянал...