Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЛБАР ҮҮСЧ ХӨГЖСӨНИЙ 30 ЖИЛИЙН ОЙГОО 15 БҮТЭЭЛЧ АЖЛААР УГТЛАА

Хөвсгөлийн УТХ-ын хамгаалалтын захиргаа 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар 100% үнэлгээ авлаа

Хөвсгөлийн УТХГН-ын захиргааны цахим хуудас нээгдлээ.