Хамгаалалтын захиргаанаас санаачлан аялал жуулчлалын ачаалалын үед эзэнгүй хог хаягдлыг бууруулах, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зориглоор аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлж буй жуулчны бааз, гэр буудлуудыг  дугаартай дардастай болгож, хяналтын хуудсаар хог хаягдал, тооцооны хуудсаар жуулчдын тоог хянаж ажилласны үр дүнд  эзэнгүй хог хаягдлын тоо буурсан. Тус хяналтын хуудсаар  нэвтрэх цэгээр нэвтэрч буй амрагчид, жуулчны бааз, гэр буудлуудын   хатуу, шингэн хог хаягдлыг  бүртгэлжүүлж ажилласан.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now